Paralaksa tła

Jak zarejestrować działalność gospodarczą online

INFORMACJE WSTĘPNE

Na blogu zamieszczaliśmy już instrukcję założenia profilu zaufanego. Tym razem pokazujemy jak krok po kroku zarejestrować działalność gospodarczą korzystając z naszych usług. Trzeba przyznać, że portal Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie należy do intuicyjnych. Jest jednak bardzo praktyczny, za jego pomocą można:

  • Założyć / zamknąć działalność,
  • Zawiesić / wznowić działalność,
  • Zgłosić zmiany danych firmy i właściciela.

Jako Biuro Rachunkowe przygotowujemy formularze do wszystkich wymienionych czynności. Co najważniejsze, dzięki zalogowaniu na stronie CEIDG mogą Państwo podpisać te formularze bez konieczności wizyty w urzędzie lub udzielania płatnego pełnomocnictwa księgowemu, pod warunkiem, że posiadają Państwo profil zaufany.

W formie małego przewodnika po portalu, przeprowadzimy posiadaczy Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePuap) przez pierwsze logowanie na stronie CEIDG. Następnie przedstawimy proces podpisywania przygotowanych przez biuro rachunkowe wniosków.

PIERWSZE LOGOWANIE

1. Po wejściu na stronę CEIDG (www. prod.ceidg.gov.pl), wybieramy opcję „zaloguj” w prawym górnych rogu ekranu.

 

 

2. Pomimo posiadania ePuapu wybieramy opcję „ Załóż nowe konto”.

  • Strona przekieruje nas na wybór sposobu rejestracji. Teraz zaznaczmy opcję „Profil Zaufany”
    i klikamy „dalej”.

 

3. Dopiero w tym momencie logujemy się za pomocą danych Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePuap) i wypełniamy formularz z podstawowymi danymi.

4. Po zaakceptowaniu wprowadzonych danych, system przesyła na wskazany adres email link aktywacyjny.

5. Pierwsze logowanie jest za nami, od tego momentu przy korzystaniu ze strony CEIDG logujemy się przez „Profil zaufany”.

REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI WYKORZYSTAJĄC EPUAP

Czas na procedurę podpisywana Profilem Zaufanym gotowych wniosków.

1. Po wejściu i zalogowaniu na oficjalną stronę CEIDG, wybieramy ikonę „Złóż wniosek”.


2. Wybieramy „załóż działalność gospodarczą”.

   

 

3. Wyjaśnienie – jako Biuro Rachunkowe, dla klientów rejestrujących działalność gospodarczą przygotowywujemy dokumenty związane z rejestracją. Prosimy klienta o przesłanie nam kompletu danych na formularzu klienckim, a na jego podstawie przygotowujemy dokumenty.
Zaznaczamy opcję „na podstawie pliku” i wybieramy przesłany przez biuro rachunkowe dokument.

4.  Czasami do formularza nie zaciągają się wszystkie informacje, uwidaczniają się przez czerwone pola (takie jak na zdjęciu poniżej). Dane te, są zazwyczaj znane dla przedsiębiorcy, jeśliby nie były, pomożemy w ich wypełnieniu.

5. Finalnie wybieramy opcję „podpisz podpisem elektronicznym”.

Po podpisaniu wniosku Twoja działalność gospodarcza jest już zarejestrowana, ale istnieją jeszcze dodatkowe obowiązki. Poza rejestracją w CEIDG należy jeszcze dopełnić obowiązek rejestracji w ZUS, oraz oddzielnie należy złożyć VAT-R dotyczący rejestracji do VAT, tym przeważnie zajmuje się już Biuro Rachunkowe.

Piotr Piasecki, Anna Miłek