Sprawozdanie z korzystania ze środowiska 2017.

Co należy wiedzieć o sprawozdaniach w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska?

31 marca mija termin składania sprawozdań w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska za 2016 r. Obowiązek rozliczania się z ekosystemem narzuca na przedsiębiorców, osoby fizyczne w niektórych przypadkach i jednostki organizacyjne ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.).

Sprawozdanie dotyczy wyprowadzania gazów lub pyłów do powietrza (w tym zakresie mieści się używanie służbowego samochodu), ścieków do wód lub do ziemi (nie do sieci kanalizacyjnej miasta lub gminy czy do szamb) i poboru wód z własnych ujęć. Obowiązki opłat i sprawozdań dotyczących składowania odpadów od 2002 przejmuje zarządzający składowiskiem.

W praktyce, jeżeli jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą lub spółką, która miała samochód w firmie w 2016 r. – to musisz przygotować takie sprawozdanie. Nie jest to czynność którą standardowo wykona za Ciebie Biuro Rachunkowe (chociaż sporo to robi).

Ważną i zadowalającym faktem jest, że nie wnosi się opłat z tytuły korzystania ze środowiska, jeżeli ich roczna wysokość nie przekracza 800zł (a jak nie miałeś więcej niż 3 samochodów jeżdżących cały rok to mała szansa żeby Ci tyle wyszło). Co więcej od 1 stycznia 2017 roku, niwelując konieczność rozliczania się nawet z symbolicznych opłat, został zniesiony obowiązek składania sprawozdań w przypadku gdy roczna wysokość opłaty nie przekracza 100 zł. Ta zmiana nie znosi jednak obowiązku prowadzenia ewidencji i przechowywania danych o wysokości naliczonej opłaty. Ma to szczególne znaczenie na wypadek kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Oznacza to, że większość przedsiębiorców posiadających samochody powinno wykonać takie sprawozdanie i przechowywać je w swojej dokumentacji.

Podmiotowi, który zaniecha przepisy grożą m.in. sankcje w postaci kary grzywny oraz opłaty wymierzone przez marszałka województwa w drodze decyzji.

Zobowiązany do złożenia sprawozdania ma dwie możliwości – rozliczyć tę kwestię samodzielnie lub poprzez nasze pośrednictwo. Rozliczenie opłaty środowiskowej nie jest w gruncie rzeczy skomplikowane (o ile oczywiście jesteś małą firmą i masz niewielką ilość samochodów. Sprowadza się to w praktyce do trzech kroków:
1) Ustalenie rodzaju samochodu, jego statusu względem certyfikatów EURO daty rejestracji samochodu (czyli w praktyce sprawdzeniu dowodu rejestracyjnego);
2) Policzenia ile litrów paliwa zatankowaliśmy w 2016 r. (w praktyce zsumowania zatankowanego paliwa w litrach z paragonów za paliwo z 2016 r.)
3) Wpisanie otrzymanej kwoty paliwa w odpowiednią kratkę formularza, który znajdziecie tutaj w formie excel (formularz sam policzy wysokość opłaty):
Kalkulator opłatowy 2016
4) Wypełnienie danych firmowych w formularzu, wydrukowanie go i podpisanie.
5) Jeżeli kwota opłaty środowiskowej nie przekracza 100 zł, nie trzeba już dalej nic z nim robić, jeżeli przekroczy 100 zł to należy wysłać formularz na adres Marszałka Wojewódzkiego właściwego dla Województwa w którym korzystaliście ze środowiska. Dopiero gdy opłata wyjdzie wam większa niż 800 zł, należy dokonać wpłaty.

Anna Miłek

 

PS. Wykonanie samodzielne tego sprawozdania nie jest trudne, ale jeżeli nie masz na to czasu, możesz skorzystać z naszej pomocy. Koszt wykonania takiego sprawozdania to 150 zł netto + 1 zł za każdą fakturę za paliwo uwzględnioną w kalkulacji. Do wykonania takiej kalkulacji potrzebujemy danych samochodu: data pierwszej rejestracji w Polsce, rodzaj samochodu (osobowy/ciężarowy) i skanów faktur za paliwo za 2016 r. W przypadku samodzielnego policzenia zużytego paliwa przygotowujemy formularz za 100 zł netto.

Piotr Piasecki